โทร 02-350-3500 ต่อ 1690

Menu

ความร่วมมือภาคธุรกิจ

รายชื่อสถานประกอบการชั้นนำของโครงการสหกิจศึกษา คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ปีการศึกษา 2558 ถึงปัจจุบัน

ลำดับ สถานประกอบการ เว็บไซต์
1 สำนักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร www.mict.go.th
2 สำนักงานคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฏหมายแก่ประชาชน สำนักงานอัยการสูงสุด www.ago.go.th/
3 กลุ่มบริษัทจีเอเบิล www.g-able.com
4 บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) www.truecorp.co.th
5 บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด www.microsoft.comth-th
6 บริษัท เว็ลธ์ แมเนจเม้นส์ ซิสเท็ม จำกัด www. wealth.co.th
7 กลุ่มบริษัทพรีเมียร์ www.premier.co.th
8  บริษัท เออาร์ไอพี จำกัด (มหาชน)  www.aripplc.com
9  บริษัท อเด็คโก้ คอนซัลติ้ง จำกัด  www.adecco.co.th
10  บริษัท วินเทอร์ อีเจนซี่ ในเครือบริษัทตลาดโซลูชั่น จำกัด  www.winter.co.th
11 บริษัท แอ็ดวานซ์ อินฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) http://web.ait.co.th:8080/aitweb/
12 บริษัท ซีซีเอ็น-เทค จำกัด (มหาชน) www.ccn-tech.co.th/th/
13 บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) www.homepro.co.th
14 บริษัท บีอีซีไอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด www.becicorp.com/
15  บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหาชน)  http://major-th.listedcompany.com/management.html
16 บริษัท มาสเตอร์ แอด จำกัด (มหาชน)  www.masterad.com/new/th/about/group.php
17  บริษัท พีค อะ บู แอนิเมชั่น สตูดิโอ จำกัด
18  บริษัท พรอมท์นาว จำกัด  www.mcfc.co.th
19  บริษัท บีทามส์ โซลูชั่น จำกัด  www.betimes.biz
20  บริษัท ดอท อะไร จำกัด  www.thnic.co.th
21  บริษัท ยิบอินซอย จำกัด  www.yipintsoi.com
22  สถาบันนวัตกรรม ทีโอที  http://totinnovate.com/
23  บริษัท โปรวิชั่น จำกัด  www.provision.co.th
24  บริษัท ไอทอส คอนซัลติ้ง จำกัด  www.itoscon.com
25  บริษัท แอดเวย์ แลบส์ (ประเทศไทย) จำกัด  http://adways.net/en/
26  บริษัท เร็ดแร็งค์ จำกัด  www.redrank.co.th
27  บริษัท โอริสมา จำกัด  www.orisma.com
28  บริษัท โธธ มีเดีย จำกัด  www.thothmedia.com
29  บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด  www.themallgroup.com
30  บริษัท ฟาบริเนท จำกัด  www.fabrinet.com
31  บริษัท วันม๊อบบี้ จำกัด  www.1moby.com
32 บริษัท ลูเซนท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด www.lucent-studio.com
33 บริษัท ครีเอชั่น พลัส จำกัด www.creationplus.co.th
34 บริษัท คิสเท็ม (ประเทศไทย) จำกัด www.kis.co.th
35 บริษัท เอ็มเอเอ็ม เอ็นเตอร์ไพรซ์ จำกัด www.moveaheadmedia.co.th
36 บริษัท ฟิวชั่น โซลูชั่น จำกัด www.fusionsol.com
37 บริษัท อะโบฟแอนด์บียอนด์เซอร์วิสแอนด์ซัพพลาย จำกัด
38 สำนักบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย www.it.chula.ac.th
39 บริษัท เซนทอรี่ จำกัด www.educatepark.com
40 บริษัท เน็กซี่เทคโนโลยี จำกัด และ บริษัท ไอทีมสตูดิโอ จำกัด www.iteamstudio.com
41 บริษัท วันบิต แมทเทอร์ จำกัด และ บริษัท บรูโค้ด จำกัด
42 บริษัท โฟนิกซ์ จำกัด

 

ข่าวก่อนหน้า: