โทร 02-350-3500 ต่อ 1690

Menu
Banner A
Banner A
Banner A
Banner A

ผลิตบัณฑิตที่มีความรอบรู้ในสาขาวิชาชีพทางคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี รวมถึงศาสตร์อื่นที่เกี่ยวข้อง ปรับตัวได้ทันกับเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว มีทักษะการเรียนรู้สิ่งใหม่ด้วยตนเอง สามารถใช้องค์ความรู้ต่อยอดและสร้างนวัตกรรมคุณภาพและสร้างสรรค์

ความรู้ คู่ความดี

บัณฑิตคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยกรุงเทพ มีลักษณะเฉพาะคือ มีความคิดสร้างสรรค์ มีจิตวิญญาณความเป็นผู้ประกอบการ และมีความเป็นสากล อ่านต่อ..

เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่

กำหนดการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ และภาคพิเศษ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 และภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 สามารถสมัครด้วยตนเองที่มหาวิทยาลัยหรือ สมัครผ่านระบบอินเทอร์เน็ต (Online) ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการสมัคร

สมัครเรียน

03-codemania10

งาน Code Mania #10

เขียนเมื่อ 17/10/2015 หมวดหมู่ ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2558 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ... อ่านต่อ

นักศึกษาคณะวิทย์ฯ ได้รับเลือกเป็น Microsoft Student Partner FY16

เขียนเมื่อ 17/10/2015 หมวดหมู่ ข่าวกิจกรรม

นายลภัส ธรรมขจร และ นางสาวนวพร แสงทอง นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ... อ่านต่อ

โครงการปรับพื้นฐานความรู้ (ครั้งที่ 1)

เขียนเมื่อ 17/10/2015 หมวดหมู่ ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม ทางคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้ได้จัดโครงการปรับพื้นฐานความรู้ (ครั้งที่1) เรื่องหลักการคิดวิเคราะห์ อ่านต่อ

Mobile Application ใหม่สายพันธุ์ BU #23

เขียนเมื่อ 17/10/2015 หมวดหมู่ ข่าวกิจกรรม

iOS app สายพันธุ์ BU อ่านต่อ

SC-BU Mobile App.#20 Fun English For Kids

เขียนเมื่อ 31/12/2014 หมวดหมู่ ข่าวกิจกรรม

นักศึกษาคณะวิทย์ฯได้ผลิต  Application ชื่อ Fun English for... อ่านต่อ

อาจารย์คณะวิทย์ฯ มีผลงานติดอันดับระดับโลก

เขียนเมื่อ 31/12/2014 หมวดหมู่ ข่าวกิจกรรม

Webometrics ได้ประกาศอันดับนักวิทยาศาสตร์ในประเทศไทยที่มีผลงานตีพิมพ์ถูกอ้างอิงสูงสุด จนถึงเดือนกุมภาพันธ์ 2015 จำนวน 400... อ่านต่อ