โทร 02-350-3500 ต่อ 1690

Menu

ข่าวสาร และกิจกรรม

ข่าวกิจกรรมปี 2559 | ข่าวกิจกรรมปี 2558 | ข่าวกิจกรรมปี 2557 | ข่าวกิจกรรมปี 2556 | ข่าวกิจกรรมปี 2555

“เกมและอินเตอร์แอคทีฟ” หลักสูตรใหม่ของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม

“เกมและอินเทอร์แอคทีฟ” หลักสูตรใหม่ ม.กรุงเทพ เปลี่ยนผู้เล่น เป็นผู้สร้าง สู่... อ่านต่อ

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมโชว์ผลงานเทคโนโลยีโลกเสมือนจริง(VR)

ด้วยการจำลอง การทดสอบขับขี่รถยนต์ ผลงานของศุภกร  ยงพิพัฒน์ นักศึกษาปริญญาโท สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ... อ่านต่อ

แบบนี้สิเจ๋ง !!!…ตัวแทน 2 ใน 15 ม. ชั้นนำเข้าค่าย THNG CAMP #6

นางสาวแพรพลอย อ้นมงคล นักศึกษาชั้นปีที่ 3 และนายภูวิชช์   นิลสมนึก... อ่านต่อ

ดร. กิตติภัตได้รับเชิญไปบรรยายเรื่อง ผู้ประกอบการกับเทคโนโลยี ในบริบทไทยแลนด์ 4.0

ดร. กิตติภัตได้รับเชิญไปบรรยายเรื่อง -ผู้ประกอบการกับเทคโนโลยี ในบริบทไทยแลนด์ 4.0- ให้กับนักเรียนและครูโรงเรียนขจรเกียรติศึกษา... อ่านต่อ

คณะจัดกิจกรรมบริการวิชาการสู่สังคม

อาจารย์ฉลอง ทองประเสริฐ อาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้บริการวิชาการสู่สังคม โดยติววิชาคณิตศาสตร์ สำหรับสอบ... อ่านต่อ

03-codemania10

งาน Code Mania #10

เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2558 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ... อ่านต่อ

นักศึกษาคณะวิทย์ฯ ได้รับเลือกเป็น Microsoft Student Partner FY16

นายลภัส ธรรมขจร และ นางสาวนวพร แสงทอง นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ... อ่านต่อ

โครงการปรับพื้นฐานความรู้ (ครั้งที่ 1)

เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม ทางคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้ได้จัดโครงการปรับพื้นฐานความรู้ (ครั้งที่1) เรื่องหลักการคิดวิเคราะห์ อ่านต่อ

SC-BU Mobile App.#20 Fun English For Kids

นักศึกษาคณะวิทย์ฯได้ผลิต  Application ชื่อ Fun English for... อ่านต่อ

อาจารย์คณะวิทย์ฯ มีผลงานติดอันดับระดับโลก

Webometrics ได้ประกาศอันดับนักวิทยาศาสตร์ในประเทศไทยที่มีผลงานตีพิมพ์ถูกอ้างอิงสูงสุด จนถึงเดือนกุมภาพันธ์ 2015 จำนวน 400... อ่านต่อ

ผลการประกวด Senior Project Award 2014 (SPA2014)

คณะวิทย์ฯจัดประกวดผลงานนักศึกษาภายใต้ชื่อ Senior Project Award 2014 (SPA2014)... อ่านต่อ

โครงการ CoP-Research ครั้งที่ 7

ผศ.ดร.วรวัฒน์ ผศ.ดร.กิ่งกาญจน์ และ อ.Komal มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง ประสบการณ์การขอทุนและผลงานที่ผ่านการขอทุน... อ่านต่อ

SC-BU Mobile App.#21Travel in Karn

นักศึกษาคณะวิทย์ได้ผลิต  Application ชื่อ Travel in Karn... อ่านต่อ