โทร 02-350-3500 ต่อ 1690

Menu

SC-BU Mobile App.#21Travel in Karn

นักศึกษาคณะวิทย์ได้ผลิต  Application ชื่อ Travel in Karn ซึ่งจะแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวและค้นหาเส้นทางจังหวัดกาญจนบุรี โดยไม่ต้องพึ่งไกด์13

เขียนโดย School of Science and Technology

แสดงความคิดเห็น, สอบถามได้ที่นี่