โทร 02-350-3500 ต่อ 1690

Menu

SC-BU Mobile App.#20 Fun English For Kids

นักศึกษาคณะวิทย์ฯได้ผลิต  Application ชื่อ Fun English for Kids เป็นสื่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษในรูปแบบของแอนิเมชัน 2 มิติ เหมาะสำหรับเด็กๆ 15

เขียนโดย School of Science and Technology

แสดงความคิดเห็น, สอบถามได้ที่นี่