โทร 02-350-3500 ต่อ 1690

Menu

ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ BU-Innovation and Technology Center

androidTraning1

Basic Android Programming

ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยี เปิดรับสมัครแล้วนะคะ หลักสูตรการเขียนโปรแกรมเบื้องต้นบน Android ที่มีผู้ใช้มากมายในปัจจุบัน โดยมาสเตอร์อึ่ง... อ่านต่อ