ผลงานคณะ   ศิษย์เก่า   ศูนย์บริการ   โครงการคณะ
เมนูหลัก
หน้าแรก
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
ข้อมูลของคณะ
ข่าวสารคณะ
รับสมัคร
การประกันคุณภาพการศึกษา
ติดต่อ
ตารางห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 2/56
การวิจัย
หลักสูตร
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์
หลักสูตร ป.โท
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต เทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการ
จำนวนผู้ Online ขณะนี้
su kacagitikaniklik acmasu kacagisu kacagi bulmasu kacagi tespititikaniklik acmakanalizasyon acmapetek temizligi su tesisatcisi su tesisatci tikaniklik acma su kacagi su kacagi bulma su kacagi tespiti seo uzmani seo seo uzmani seo isyeri hekimi osgb risk analizi patlamadan korunma dokumani is guvenligi uzmanligi periyodik kontroller is guvenligi is guvenlik su sizinti bulma su sizinti bulma pimas acma su kacagi bulma kanal acma kanalizasyon acma kanal acma lavabo tikanikligi acma tuvalet tikanikligi acma petek temizleme tikaniklik acma bocek ilaclama ilaclama hasere ilaclama su kacagi su kacagi bulma su kacagi tespiti ajans ajanslar fuar hostesi kanalizasyon acma kanal acma tikaniklik acma su kacagi su kacagi tespiti su kacagi bulma ">
 
 
 
[04.11.2551] นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สอบได้ประกาศนียบัตรทางวิชาชีพ Print E-mail
Written by science   
Monday, 17 November 2008
     ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ชั้นปีที่ 4 ที่สอบได้ใบประกาศนียบัตรทางวิชาชีพด้านฐานข้อมูลระดับ "OCA Oracle 10g (Certification Oracle)" ซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับสากล รวมทั้งสิ้น 4 คน ดังนี้
นักศึกษาที่สอบได้ประกาศนียบัตรทางวิชาชีพระดับ OCA Oracle 10g
   
นาย ฉัตรชัย กำลังเดช
น.ส. สุธีปภา อุทัยรุ่งเรือง
นาย ธนพงศ์ รัตนธารากร
นาย ยุทธวัน วงศ์นิวัฒน์กุศล

     ทั้งนี้ทางคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีตระหนักถึงความสำคัญ และให้การสนับสนุนนักศึกษาสอบประกาศนียบัตรทางวิชาชีพในทุกๆ ด้าน โดยได้จัดอบรมความรู้คอมพิวเตอร์ด้านต่างๆ ขึ้น ภายใต้โครงการของศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เพื่อให้นักศึกษาของคณะฯ และนักศึกษาคณะอื่นๆ ที่มีความสนใจได้นำความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน์ต่อไป
 
< Prev   Next >