โทร 02-350-3500 ต่อ 1690

Menu

“เกมและอินเตอร์แอคทีฟ” หลักสูตรใหม่ของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม

“เกมและอินเทอร์แอคทีฟ” หลักสูตรใหม่ ม.กรุงเทพ
เปลี่ยนผู้เล่น เป็นผู้สร้าง สู่ “นักออกแบบเกม” อาชีพทำเงิน รายได้สูง 

ไม่ใช่แค่ชอบเล่นเกม แต่ความฝันของเด็กไทยหลายคน อยากจะเป็น “นักพัฒนาเกม หรือ นักออก
แบบเกม” อาชีพที่สามารถทำเงิน สร้างรายได้สูง ที่เติบโตไปพร้อมๆ ธุรกิจที่มีการขยายตัวมากขึ้นเรื่อยๆ นั่นย่อมหมายถึง การเกิดอาชีพงาน เกิดการว่าจ้างและเกิดรายได้ที่มากขึ้นเช่นกัน

 

และสำหรับหลักสูตรที่ตอบโจทย์ตามความต้องการของเด็กรุ่นใหม่ที่ชื่นชอบการเล่นเกม และมีความฝันที่อยากเป็น “นักออกแบบเกม” แบบนี้ คงต้องยกให้  “เกมและอินเทอร์แอคทีฟ” หนึ่งในหลักสูตรใหม่ที่น่าสนใจ ของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยกรุงเทพ หลักสูตรที่รวม 3 ศาสตร์ “Art+Technology+Entrepreneur” เข้าไว้ด้วยกัน และพร้อมผลิตบุคคลากรที่มีความสามารถในการผลิตเกมหรือสื่ออินเตอร์เอคทีฟ เพื่อรองรับตลาดงานด้านธุรกิจโฆษณาประชาสัมพันธ์ การตลาด การศึกษา การแพทย์ รวมไปถึงอุตสาหกรรมเกม ที่กำลังเป็นที่ต้องการในปัจจุบัน

 

ที่มา : Eduzones  เพิ่มเติม http://blog.eduzones.com/jipatar/178922

เขียนโดย sirinthorn cheyasak

แสดงความคิดเห็น, สอบถามได้ที่นี่