โทร 02-350-3500 ต่อ 1690

Menu

รับสมัครนักศึกษาใหม่

ขั้นตอนการรับสมัคร

กำหนดการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติและภาคพิเศษ สามารถสมัครด้วยตนเองที่มหาวิทยาลัยหรือ สมัครผ่านระบบอินเทอร์เน็ต (Online) ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการสมัคร

bangkok university

Photo by Karun Ruktangtum.

สมัครด้วยตนเองที่มหาวิทยาลัย

 1. กรอกใบสมัครสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษา ขอรับได้ที่สถานที่สมัคร หรือ Download ได้ ที่นี่
 2. ยื่นเอกสารสมัคร โดยมีการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ (โดยวิธีการใดวิธีการหนึ่ง)
  • สอบข้อเขียน
  • สอบสัมภาษณ์(สำหรับผู้สมัคร คณะศิลปกรรมศาสตร์และคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ถ้ามีแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)ให้นำมาเพื่อประกอบการพิจารณาการสอบสัมภาษณ์)
  • ใช้คะแนนแอดมิชชั่น

สมัครออนไลน์ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

 1. กรอกข้อมูลสำหรับการสมัครทางอินเตอร์เน็ต
 2. พิมพ์บัตรประจำตัวผู้สอบหลังจากสมัคร
 3. ยื่นเอกสารรสมัคร โดยมีการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ (โดยวิธีการใดวิธีการหนึ่ง)
  • ใช้คะแนนแอดมิชชั่น ตรวจผลการคัดเลือกได้ทันที
  • สอบสัมภาษณ์
  • สอบข้อเขียนออนไลน์ ที่มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

หลังจากสอบผ่านสามารถขึ้นทะเบียนนักศึกษาและ ลงทะเบียนเรียนได้ทันที

สมัครเรียน คลิกที่นี่

 

การให้ทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี

แสดงความคิดเห็น, สอบถามได้ที่นี่