โทร 02-350-3500 ต่อ 1690

Menu

บริการวิชาการ

โครงการบริการวิชาการ

หมวดหมู่: พัฒนาศักยภาพโรงเรียน

winnie and lili

E-learning คณิตศาสตร์: วินนี่และลีลี่ พี่น้องจอมซน โครงการพัฒนาสื่อการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์สำหรับชั้นประถมศึกษา โรงเรียนวัดเมตารางค์ ต.เชียงรากน้อย อ.สามโคก จ.ปทุมธานี ปีการศึกษา 2557

โดยมีผู้ดูแลโครงการคือ ผศ.กฤศวรรณ และอ.กัญญา

รายละเอียดเพิ่มเติมhttp://www.natty.p0sion.com

ข่าวก่อนหน้า:
ข่าวถัดไป: