โทร 02-350-3500 ต่อ 1690

Menu

โครงการ CoP-Research ครั้งที่ 7

ผศ.ดร.วรวัฒน์ ผศ.ดร.กิ่งกาญจน์ และ อ.Komal มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง14 ประสบการณ์การขอทุนและผลงานที่ผ่านการขอทุน วช.เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2558

เขียนโดย School of Science and Technology

ข่าวก่อนหน้า:

แสดงความคิดเห็น, สอบถามได้ที่นี่