โทร 02-350-3500 ต่อ 1690

Menu

โครงการปรับพื้นฐานความรู้ (ครั้งที่ 1)

05-prescbu1

เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม ทางคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้ได้จัดโครงการปรับพื้นฐานความรู้ (ครั้งที่1) เรื่องหลักการคิดวิเคราะห์

เขียนโดย JindaTheme Limited Partnership

JindaTheme รับเขียนเว็บไซต์, โมบายแอพฯ โดยการันตีเรื่องคุณภาพ และเน้นในเรื่องของ User Experience เป็นหลัก นอกจากจะออกแบบผลิตภัณฑ์ให้สามารถใช้งานได้ง่าย ดูเรียบร้อย และแสดงผลได้อย่างถูกต้องกับอุปกรณ์ต่างๆ

  • Author's Facebook
  • Author's Twitter
  • Author's Google Plus

แสดงความคิดเห็น, สอบถามได้ที่นี่