โทร 02-350-3500 ต่อ 1690

Menu

อาจารย์คณะวิทย์ฯ มีผลงานติดอันดับระดับโลก

Webometrics ได้ประกาศอันดับนักวิทยาศาสตร์ในประเทศไทยที่มีผลงานตีพิมพ์ถูกอ้างอิงสูงสุด จนถึงเดือนกุมภาพันธ์ 2015 จำนวน 400 ท่าน อาจารย์มหาวิทยาลัยกรุงเทพติดอันดับอยู่ 3 ท่าน

07

เขียนโดย School of Science and Technology

แสดงความคิดเห็น, สอบถามได้ที่นี่