โทร 02-350-3500 ต่อ 1690

Menu

ผลการประกวด Senior Project Award 2014 (SPA2014)

คณะวิทย์ฯจัดประกวดผลงานนักศึกษาภายใต้ชื่อ Senior Project Award 2014 (SPA2014) โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก 3 ท่าน ให้เกียรติเป็นกรรมการ 16

เขียนโดย School of Science and Technology

แสดงความคิดเห็น, สอบถามได้ที่นี่