โทร 02-350-3500 ต่อ 1690

Menu

งาน Code Mania #10

เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2558 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ และ ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์

03-codemania10

เขียนโดย JindaTheme Limited Partnership

JindaTheme รับเขียนเว็บไซต์, โมบายแอพฯ โดยการันตีเรื่องคุณภาพ และเน้นในเรื่องของ User Experience เป็นหลัก นอกจากจะออกแบบผลิตภัณฑ์ให้สามารถใช้งานได้ง่าย ดูเรียบร้อย และแสดงผลได้อย่างถูกต้องกับอุปกรณ์ต่างๆ

  • Author's Facebook
  • Author's Twitter
  • Author's Google Plus

แสดงความคิดเห็น, สอบถามได้ที่นี่