โทร 02-350-3500 ต่อ 1690

Menu

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมโชว์ผลงานเทคโนโลยีโลกเสมือนจริง(VR)

unnamed ด้วยการจำลอง

การทดสอบขับขี่รถยนต์ ผลงานของศุภกร  ยงพิพัฒน์ นักศึกษาปริญญาโท สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการจัดการ และระบบการจำลองเสมือนจริงเพื่อแก้อาการกลัวความสูง ผลงานของ ดร.พัฒนพล 
เหรียญโมรา รองคณบดีฝ่ายบริหารและผู้อำนวยการหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศและการจัดการ ในรายการ Backpack Journalist ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส
(Thai PBS)

เขียนโดย thirapon

แสดงความคิดเห็น, สอบถามได้ที่นี่