โทร 02-350-3500 ต่อ 1690

Menu
Banner A
Banner A
Banner A
Banner A

ผลิตบัณฑิตที่มีความรอบรู้ในสาขาวิชาชีพทางคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี รวมถึงศาสตร์อื่นที่เกี่ยวข้อง ปรับตัวได้ทันกับเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว มีทักษะการเรียนรู้สิ่งใหม่ด้วยตนเอง สามารถใช้องค์ความรู้ต่อยอดและสร้างนวัตกรรมคุณภาพและสร้างสรรค์

ความรู้ คู่ความดี

บัณฑิตคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยกรุงเทพ มีลักษณะเฉพาะคือ มีความคิดสร้างสรรค์ มีจิตวิญญาณความเป็นผู้ประกอบการ และมีความเป็นสากล อ่านต่อ..

เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่

กำหนดการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ และภาคพิเศษ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 และภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 สามารถสมัครด้วยตนเองที่มหาวิทยาลัยหรือ สมัครผ่านระบบอินเทอร์เน็ต (Online) ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการสมัคร

สมัครเรียน

“เกมและอินเตอร์แอคทีฟ” หลักสูตรใหม่ของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม

เขียนเมื่อ 09/03/2017 หมวดหมู่ ข่าวกิจกรรม

“เกมและอินเทอร์แอคทีฟ” หลักสูตรใหม่ ม.กรุงเทพ เปลี่ยนผู้เล่น เป็นผู้สร้าง สู่... อ่านต่อ

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมโชว์ผลงานเทคโนโลยีโลกเสมือนจริง(VR)

เขียนเมื่อ 19/12/2016 หมวดหมู่ ข่าวกิจกรรม

ด้วยการจำลอง การทดสอบขับขี่รถยนต์ ผลงานของศุภกร  ยงพิพัฒน์ นักศึกษาปริญญาโท สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ... อ่านต่อ

แบบนี้สิเจ๋ง !!!…ตัวแทน 2 ใน 15 ม. ชั้นนำเข้าค่าย THNG CAMP #6

เขียนเมื่อ 11/12/2016 หมวดหมู่ ข่าวกิจกรรม

นางสาวแพรพลอย อ้นมงคล นักศึกษาชั้นปีที่ 3 และนายภูวิชช์   นิลสมนึก... อ่านต่อ

ประชาสัมพันธ์หลักสูตรใหม่ Games and Interactive Media

เขียนเมื่อ 09/12/2016 หมวดหมู่ ข่าวกิจกรรม

เริ่มแล้ว The Biggest Game (Thailand Games... อ่านต่อ

ดร. กิตติภัตได้รับเชิญไปบรรยายเรื่อง ผู้ประกอบการกับเทคโนโลยี ในบริบทไทยแลนด์ 4.0

เขียนเมื่อ 09/12/2016 หมวดหมู่ ข่าวกิจกรรม

ดร. กิตติภัตได้รับเชิญไปบรรยายเรื่อง -ผู้ประกอบการกับเทคโนโลยี ในบริบทไทยแลนด์ 4.0- ให้กับนักเรียนและครูโรงเรียนขจรเกียรติศึกษา... อ่านต่อ

คณะจัดกิจกรรมบริการวิชาการสู่สังคม

เขียนเมื่อ 02/12/2015 หมวดหมู่ ข่าวกิจกรรม

อาจารย์ฉลอง ทองประเสริฐ อาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้บริการวิชาการสู่สังคม โดยติววิชาคณิตศาสตร์ สำหรับสอบ... อ่านต่อ