ผลงานคณะ   ศิษย์เก่า   ศูนย์บริการ   โครงการคณะ
เมนูหลัก
หน้าแรก
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
ข้อมูลของคณะ
ข่าวสารคณะ
รับสมัคร
การประกันคุณภาพการศึกษา
ติดต่อ
ตารางห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 2/56
การวิจัย
หลักสูตร
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์
หลักสูตร ป.โท
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต เทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการ

cooperative research

cooperative teaching

Project

cooperative education

ilab

 
 
ปริญญาตรีควบโท (IT 4+1)
Written by science   
Monday, 28 October 2013

Last Updated ( Monday, 15 September 2014 )
Read more...
 
[30.12.2557] ผลการประกวด Senior Project Award 2014 (SPA2014)
Written by science   
Tuesday, 30 December 2014
Read more...
 
[25.11.2557] ขอเชิญร่วมชมร่วมเชียร์การประกวดรอบชิงชนะเลิศผลงานนักศึกษาคณะวิทย์ฯ ในโครงการ SPA 2014
Written by science   
Tuesday, 25 November 2014
Read more...
 
[24.11.2557] Mobile Application ใหม่สายพันธุ์ BU #19
Written by science   
Monday, 24 November 2014
Last Updated ( Monday, 24 November 2014 )
Read more...
 
[18.10.2557] การประชุม "Google AdMob Conference" และ "Google for Entrepreneurs Conference"
Written by science   
Wednesday, 03 December 2014
Read more...
 
[29.09.2557] คณะวิทย์ฯ จัดอบรมให้กับน้องๆ นักเรียนโรงเรียนสามโคก
Written by science   
Saturday, 18 October 2014
Read more...
 
[30.08.2557] นักศึกษาคณะวิทย์ฯ เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน "Asia Summer Program 2014"
Written by science   
Tuesday, 07 October 2014
Read more...
 
[25.08.2557] อบรม GUI Design for Mobile Devices
Written by science   
Monday, 29 September 2014
Read more...
 
[15.08.2557] กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ และกิจกรรมพี่พบน้อง ประจำปีการศึกษา 2557
Written by science   
Saturday, 18 October 2014
Read more...
 
[15.08.2557] นักศึกษาคณะวิทย์ฯ ได้รับรางวัลจากการเข้าค่าย "80 Hours of Innovation"
Written by science   
Friday, 15 August 2014
Last Updated ( Friday, 15 August 2014 )
Read more...
 
[3.02.2556] ตารางอบรมศูนย์นวัตกรรมฯ
Written by science   
Tuesday, 21 June 2011

innotechcenter

Last Updated ( Wednesday, 02 July 2014 )
Read more...