ผลงานคณะ   ศิษย์เก่า   ศูนย์บริการ   โครงการคณะ
เมนูหลัก
หน้าแรก
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
ข้อมูลของคณะ
ข่าวสารคณะ
รับสมัคร
การประกันคุณภาพการศึกษา
ติดต่อ
ตารางห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 2/56
การวิจัย
หลักสูตร
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์
หลักสูตร ป.โท
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต เทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการ

cooperative education 
 
ปริญญาตรีควบโท (IT 4+1)
Written by science   
Monday, 28 October 2013

 busp

 

Last Updated ( Wednesday, 02 July 2014 )
Read more...
 
[29.07.2557] นักศึกษาคณะวิทย์ฯ ได้รับรางวัลจากการแข่งขันรายการ "เฟ้นไฟล์แห่งชาติ Find Fine File"
Written by science   
Tuesday, 29 July 2014
Last Updated ( Tuesday, 29 July 2014 )
Read more...
 
[18.07.2557] นักศึกษาคณะวิทย์ฯ ได้รับเลือกเป็น MSP รุ่นที่ 15
Written by science   
Friday, 18 July 2014
Read more...
 
[28.06.2557] โครงการ CoP-Teaching ครั้งที่ 4
Written by science   
Saturday, 28 June 2014
Last Updated ( Thursday, 17 July 2014 )
Read more...
 
[16.07.2557] เปิดร้านออนไลน์ รู้แล้วรวยได้ ง่ายจัง
Written by science   
Wednesday, 16 July 2014
Read more...
 
[16.07.2557] ดร.ถิรพล ได้รับการแต่งตั้งเป็นอนุกรรมการ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
Written by science   
Wednesday, 16 July 2014
Read more...
 
[3.02.2556] ตารางอบรมศูนย์นวัตกรรมฯ
Written by science   
Tuesday, 21 June 2011

innotechcenter

Last Updated ( Wednesday, 02 July 2014 )
Read more...
 
[01.02.2554] โครงการสหกิจศึกษา
Written by science   
Thursday, 06 November 2008

สหกิจศึกษา

Last Updated ( Wednesday, 02 July 2014 )
 
[05.01.2555] วิชาโครงงาน
Written by science   
Monday, 01 November 2010

Last Updated ( Thursday, 19 January 2012 )
 
[01.04.2557] โครงการ CoP-Research
Written by science   
Thursday, 01 May 2014
Last Updated ( Thursday, 01 May 2014 )
 
[01.01.2556] โครงการ CoP-Teaching
Written by science   
Wednesday, 22 May 2013
Last Updated ( Wednesday, 22 May 2013 )